7 Redenen

 7 Reasons 

 

1. Beste Apparaat

MAN Laserclinic werkt met ‘s werelds meest geavanceerde laser apparaat, de Soprano Platinum. Dit is de opvolger van de Soprano Ice, welke nog steeds door de succesvolste klinieken in Nederland wordt gebruikt. Ondanks dat de Soprano Ice inderdaad een goed apparaat is, biedt de nieuwste Platinum variant ruimschoots het beste resultaat. De Platinum is officieel 15% effectiever!

1. Best Equipment

MAN Laserclinic, works with the most advanced laser device, the Soprano Platinum. This is the succesor of the soprano ice which is still used in most succesful clinics in the Netherlands. Despite the fact that the Soprano Ice is a good device, the new platinum offers by far the best results. The platinum is officially 15% more effective, according the manufacturer!

2. Beste Prijzen

MAN Laserclinic biedt veruit de scherpste prijzen. Door mooie acties houden we onze prijzen altijd lager dan de concurrenten! Met concurrenten bedoelen we echte concurrenten. Met alle respect, klinieken die voor kleine bedragen de hele lichaam onbeperkt ontharen ( IPL ontharing), zien wij niet als concurrenten.

Een uitstekende laserbehandeling vereist:

– Een hoge standaard laserapparaat

– Een hoge standaard behandelaar (professioneel, gediplomeerd, gemotiveerd)

– Genoeg tijd (geen tijdsdruk, geen “de volgende cliënt wacht al stress”)

2. Best Prices

MAN Laserclinic offers the most competitive prices. Through great promotions we always keep our prices lower than the competitors!   With competitors we mean real competitors. With all due respect, clinics offering an unlimited whole body hair removal treatment for small amounts ( IPL hair removal), we do not see as competitors.

An excellent laser treatment requires :

– A high standaard laser device

– A high standaard practitioner (professional, licensed, motivated) 

– Enough time (No time pressure, no “the next client is already waiting stress”) 

3. Beste Service

“Liever een behandeling minder per dag, voor een extra lach”:

In tegenstelling tot veel klinieken, plannen wij onze dagen niet compleet vol met afspraken.

Nog belangrijker: we nemen meer dan genoeg tijd voor elke behandeling! Zo kan iedere behandeling met extra zorg worden uitgevoerd zonder haastig te werk te gaan. Dit is voor ons van groot belang.

3. Best Service

In contrast to other clinics, we don’t cram our days full of appointments.

More important: we take more than enough time for every single treatment in order to provide you with the best service and care without the added time pressure and stress.  This is crucially important for us!

4. Geen Pakket Stress

No Cure No Pay! Wij werken niet met het zogenaamde pakket systeem. Koop zonder stress een betaalbare losse behandeling en boek je vervolgafspraak pas dan, als je 100% blij bent met je resultaten!

4. No Package Stress

We do not work with the so-called package system. Buy without stress an affordable single treatment and only book your follow-up appointment when you are a 100% happy with the results!

5. Na-controle Afspraak

Bij MAN Laserclinic heeft u altijd recht op een gratis controle afspraak na uw eerste behandeling. Dit zorgt voor een voldaan gevoel bij u en bij ons.

5. Free After Check-up

At MAN Laserclinic, you always have the right for a free check-up after your first treatment.  This provide you and us with added reassurance and satisfaction.

6. Mannelijke Behandelaar

Mannen voelen zich zeker op hun gemak doordat wij een professionele – gediplomeerde mannelijke behandelaars in huis hebben met uitgebreide ervaring bij mannen. Al onze behandelaars hebben zelf meerdere laserbehandelingen ondergaan en kunnen je situatie begrijpen en zich tot jouw behoeften richten.

6. Male Practitioner 

Men certainly feel at ease bij Man Laserclinic because we have a professional – qualified male practitioners in house with extensive experience with men. All of our practitioners have undergone laser treatment themselves and can understand your predicament and relate to your needs.  

7. Eerlijke Instelling

Wij zijn eerlijk: 100% pijnloos geldt niet voor elk lichaamsgebied. Gebieden zoals rug en armen zijn 100% pijnloos inderdaad. Maar gevoelige gebieden zoals het gezicht en de hals als 100% pijnloos te benoemen zou niet eerlijk zijn!

7. Honest Mind-set

We are always honest with you: 100% painless does not apply to every body area! Areas such as the back and shoulders are 100% painless indeed. But naming sensitive areas such as the face and the throat as 100% painless would not be honest!

Wij vinden het leuk om met je in contact te komen. Wees dus geen vreemde en gebruik onderstaand contactformulier of bel direct om contact met ons op te nemen. 

* Verplichte velden